1. U vult het taxatieopdracht-formulier in.
  2. Per e-mail ontvangt u van DIRK Taxateurs de opdrachtbevestiging van de taxatie.
  3. DIRK Taxateurs zal in geval het uw eigen woning of appartement betreft, binnen 2 werkdagen na het verstrekken van de opdracht contact met u opnemen.
  4. Indien u een woning of appartement aankoopt, zal de taxateur rechtstreeks contact opnemen met de verkopende partij (makelaar of eigenaar) om een afspraak te maken. In dat geval zal DIRK Taxateurs u een e-mail sturen met de vermelding van de datum van de taxatie.
  5. Vervolgens zal DIRK Taxateurs op de afgesproken datum en tijd de woning of het appartement taxeren.
  6. Binnen vijf werkdagen na de taxatie van de woning of het appartement zal DIRK Taxateurs u het taxatierapport toesturen.

Bij een spoedopdracht zorgen wij ervoor dat u binnen 5 werkdagen na het verstrekken van de opdracht het taxatierapport in bezit heeft. Normaal is dit binnen 5 werkdagen na de taxatie van de woning. Uiteraard is dit afhankelijk van de mogelijkheid tot taxeren van de woning of het appartement. Bij een spoedopdracht worden de taxatiekosten verhoogd met
€ 50,00 (inclusief BTW).

De betaling aan DIRK Taxateurs dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de NVM (zie www.nvm.nl).